Pošta Slovenije

Prijave nepravilnosti oziroma kršitev

Opozorilo: Oddaja prijave na tej spletni strani ni namenjena vlaganju reklamacij ali splošnim vprašanjem v povezavi s poslovanjem družbe.

Sistem prijav
Kje in kako prijaviti
Obravnava prijave
Zaščita prijavitelja
Varstvo osebnih podatkov

Prijava v okviru tega sistema ni namenjena splošnim vprašanjem o poslovanju Skupine PS, reševanju reklamacij ali pritožb. Tovrstne prijave ne bodo obravnavane v tem sistemu prijav. Reklamacije in pritožbe lahko podate prek naslednje povezave.

Navedite, v kateri družbi v Skupini Pošta Slovenije je prišlo do ravnanja, za katero ocenjujete, da je nezakonito, kaznivo, neetično ali koruptivno.
Kdaj je prišlo do ravnanja, za katero ocenjujete, da je nezakonito, kaznivo, koruptivno ali neetično?
Kje je prišlo do tega ravnanja (pošta, poslovna enota, uprava Pošte Slovenije d. o. o., ostale družbe v Skupini Pošta Slovenije – vodstva teh družb, zaposleni v teh družbah itd.)?
Kdo je neposredno odgovoren za navedena ravnanja?
Opis kršitve
Ali ste o tem že koga obvestili ali kako drugače ukrepali?
Če želite, nam lahko pustite kontakt.
Priponka (Dovoljeni tipi datotek s končnicami: pdf, png, jpg do maksimalne velikosti 8 MB.)
Vpišite varnostno kodo